"woman professor" — Słownik kolokacji angielskich

woman professor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profesor dla kobiet
  1. woman rzeczownik + professor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mountain of gold might have been more important than our records, but that woman professor isn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo