"woman pours" — Słownik kolokacji angielskich

woman pours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta leje
  1. woman rzeczownik + pour czasownik
    Luźna kolokacja

    The woman poured a few drops into their cup and waited for approval.

    Podobne kolokacje: