"woman picks" — Słownik kolokacji angielskich

woman picks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wybiera
  1. woman rzeczownik + pick czasownik
    Luźna kolokacja

    "Some women pick their team based on the reproductive possibilities," she says.

    Podobne kolokacje: