"woman pats" — Słownik kolokacji angielskich

woman pats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta klepie
  1. woman rzeczownik + pat czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She accepted the embrace, and the two women patted each other's backs for a moment.

    Podobne kolokacje: