"woman passing" — Słownik kolokacji angielskich

woman passing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman passes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejazd dla kobiet
  1. woman rzeczownik + pass czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She moved to the side as the old woman passed her.

    Podobne kolokacje: