"woman parts" — Słownik kolokacji angielskich

woman parts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): części dla kobiet
  1. woman rzeczownik + part czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why the Tiger and his woman had parted didn't truly matter now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo