"woman participates" — Słownik kolokacji angielskich

woman participates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta uczestniczy
  1. woman rzeczownik + participate czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both men and women can participate in all of these events.

    Podobne kolokacje: