"woman of one's race" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta z czyjś wyścig
  1. race rzeczownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And each Ship that served us had as Spouse a woman of my race.

    Podobne kolokacje: