"woman of one's class" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: class woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta z czyjś klasa
  1. class rzeczownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can look all around and you'll see first class, strong women.

    Podobne kolokacje: