"woman of descent" — Słownik kolokacji angielskich

woman of descent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zejścia
  1. descent rzeczownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If you buy into those criteria, most women of African descent are eliminated from the running.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo