"woman of color" — Słownik kolokacji angielskich

woman of color kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta koloru
  1. color rzeczownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "They don't want to disappoint women and people of color," she said.

    Podobne kolokacje: