"woman novelist" — Słownik kolokacji angielskich

woman novelist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powieściopisarz dla kobiet
  1. woman rzeczownik + novelist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now the critics disagree on the name of first woman novelist.

    Podobne kolokacje: