"woman nominated" — Słownik kolokacji angielskich

woman nominated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta nominowała
  1. nominate czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was the first woman nominated for national office on a major party ticket.

    Podobne kolokacje: