"woman nods" — Słownik kolokacji angielskich

woman nods kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta kiwa głową
  1. woman rzeczownik + nod czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman only nodded her head, as if this was what she had been waiting to hear.

    Podobne kolokacje: