"woman needs" — Słownik kolokacji angielskich

woman needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta musi
  1. woman rzeczownik + need czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    After all these years, men and women still need to talk to each other.

    Podobne kolokacje: