"woman mutters" — Słownik kolokacji angielskich

woman mutters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mamrotanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + mutter czasownik
    Luźna kolokacja

    The old woman put her bony hands on our heads and muttered something.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo