"woman means" — Słownik kolokacji angielskich

woman means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta ma na myśli
  1. woman rzeczownik + mean czasownik
    Zwykła kolokacja

    Before he could ask what the woman meant by that, the man spoke.

    Podobne kolokacje: