"woman lying" — Słownik kolokacji angielskich

woman lying kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman lies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lie czasownik
    Silna kolokacja

    A dead woman lies on the floor next to his table.

    Podobne kolokacje: