"woman lounging" — Słownik kolokacji angielskich

woman lounging kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman lounges
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsiadanie się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lounge czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For now, the two women were lounging on the beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo