"woman looms" — Słownik kolokacji angielskich

woman looms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wyłania się
  1. woman rzeczownik + loom czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Men and women loomed out of the darkness, shuffled silently past and others took their places.

    Podobne kolokacje: