"woman looks" — Słownik kolokacji angielskich

woman looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta patrzy
  1. woman rzeczownik + look czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman turned back and looked at what was left of the men.

    Podobne kolokacje:

podobne do "woman looks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "woman looks" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłowie