"woman looking" — Słownik kolokacji angielskich

woman looking kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman looks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + look czasownik
    Silna kolokacja

    The woman turned back and looked at what was left of the men.

    Podobne kolokacje: