"woman listens" — Słownik kolokacji angielskich

woman listens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta słucha
  1. woman rzeczownik + listen czasownik
    Zwykła kolokacja

    In one corner, a dozen men and women listened to the Mass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo