"woman led" — Słownik kolokacji angielskich

woman led kolokacja
Popularniejsza odmiana: lead women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zaprowadziła
  1. lead czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not look at the old woman being led through the door by two men in white.

    Podobne kolokacje: