"woman leaves" — Słownik kolokacji angielskich

woman leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście dla kobiet
  1. woman rzeczownik + leave czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But when he looked up, the woman had not left.

    Podobne kolokacje: