"woman leads" — Słownik kolokacji angielskich

woman leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta prowadzi
  1. woman rzeczownik + lead czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman led him around the side of the building.

    Podobne kolokacje: