"woman leading" — Słownik kolokacji angielskich

woman leading kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman leads
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lead czasownik
    Luźna kolokacja

    The woman led him around the side of the building.

    Podobne kolokacje: