"woman laughs" — Słownik kolokacji angielskich

woman laughs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta śmieje się
  1. woman rzeczownik + laugh czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    One woman laughed at the idea of having a day off.

    Podobne kolokacje: