"woman laughing" — Słownik kolokacji angielskich

woman laughing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman laughs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmianie się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + laugh czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One woman laughed at the idea of having a day off.

    Podobne kolokacje: