"woman knits" — Słownik kolokacji angielskich

woman knits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta robi na drutach
  1. woman rzeczownik + knit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He watched as the young woman knit her brow and mulled his question.

    Podobne kolokacje: