"woman kneels" — Słownik kolokacji angielskich

woman kneels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta klęka
  1. woman rzeczownik + kneel czasownik
    Zwykła kolokacja

    The woman knelt on the other side of the body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo