"woman kissing" — Słownik kolokacji angielskich

woman kissing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman kisses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + kiss czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he noticed two women, half his age, kissing against a car.

    Podobne kolokacje: