"woman kisses" — Słownik kolokacji angielskich

woman kisses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocałunki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + kiss czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then he noticed two women, half his age, kissing against a car.

    Podobne kolokacje: