"woman is told" — Słownik kolokacji angielskich

woman is told kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiecie mówią
  1. tell czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some women are told to rest several times a day.

    Podobne kolokacje: