"woman is sent" — Słownik kolokacji angielskich

woman is sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: send women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest wysłana
  1. send czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the only one to which women are sent.

    Podobne kolokacje: