"woman is seen" — Słownik kolokacji angielskich

woman is seen kolokacja
Popularniejsza odmiana: see a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zobaczona
  1. see czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the same time, several other women are seen to be present in the room.

    Podobne kolokacje: