"woman is required" — Słownik kolokacji angielskich

woman is required kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest wymagana
  1. require czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But a woman is not required to do all of the above.

    Podobne kolokacje: