"woman is raped" — Słownik kolokacji angielskich

woman is raped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zgwałcona
  1. rape czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One woman, the police said, was raped in front of her young daughter.

    Podobne kolokacje: