"woman is offered" — Słownik kolokacji angielskich

woman is offered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zaproponowana
  1. offer czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also, there was the chance to take on a job few women are offered, or accept.

    Podobne kolokacje: