"woman is forced" — Słownik kolokacji angielskich

woman is forced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zmuszona
  1. force czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman was forced to have the baby, who died four days later.

    Podobne kolokacje: