"woman is expected" — Słownik kolokacji angielskich

woman is expected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest spodziewać się
  1. expect czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think we are long moved on from the time when women were expected to stay at home with their kids.

    Podobne kolokacje: