"woman is crushed" — Słownik kolokacji angielskich

woman is crushed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zdruzgotana
  1. crush czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman had been crushed by one of its retaining walls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo