"woman is arrested" — Słownik kolokacji angielskich

woman is arrested kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zaaresztowana
  1. arrest czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three men and one woman had been arrested, the police said.

    Podobne kolokacje: