"woman is allowed" — Słownik kolokacji angielskich

woman is allowed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta ma zezwolenie
  1. allow czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Until recently, women were only allowed one day in the year.

    Podobne kolokacje: