"woman is admitted" — Słownik kolokacji angielskich

woman is admitted kolokacja
Popularniejsza odmiana: admit women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest przyjęta
  1. admit czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1971 women were admitted to the Order for the first time.

    Podobne kolokacje: