"woman interviewed" — Słownik kolokacji angielskich

woman interviewed kolokacja
Popularniejsza odmiana: interview women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przeprowadziła wywiad
  1. interview czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the press is also allowed to interview men and women in the street.

    Podobne kolokacje: