"woman intends" — Słownik kolokacji angielskich

woman intends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta ma zamiar
  1. woman rzeczownik + intend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women intend to make him wait, and he resists the impulse to pace.

    Podobne kolokacje: