"woman identified" — Słownik kolokacji angielskich

woman identified kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zidentyfikowała
  1. identify czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such information could help identify women who would benefit most from drug treatment after they develop the disease.

    Podobne kolokacje: