"woman howls" — Słownik kolokacji angielskich

woman howls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + howl czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women were all howling with laughter, so Jaine figured some expression must be on her face.

    Podobne kolokacje: