"woman hawks" — Słownik kolokacji angielskich

woman hawks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jastrzębie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + hawk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the first time, I took a close look at the checkers and realized that unlike the women hawking cigarettes and gardenias in 40's movies, who looked like Hollywood starlets, the coat-check crew all appeared to have arrived the night before from very far away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo